Dlaczego należy regularnie serwisować bramy przemysłowe?

Bramy przemysłowe to urządzenia wykorzystywane niezwykle często i intensywnie. Z tego względu ich zużycie następuje z reguły dość szybko. Brama położona w środku zakładu może być używana setki razy w trakcie jednego dnia pracy. Wiele zależy też od ilości komponentów i mechanizmów, które się na nie składają. Co do zasady, im bardziej są skomplikowane, tym większe ryzyko ich zawodności. Zawodność ta wymusza więc codzienną dbałość podczas użytkowania, a przede wszystkim regularne serwisowanie. 

Z prawnego punktu widzenia

Zgodnie z polskim prawem, w tym z przepisami BHP, właściciele firm mają obowiązek dbania o stan urządzeń zakładowych, w tym przypadku również o wykorzystywane przez pracowników maszyny i bramy. Przeglądy powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Niedopatrzenie tych obowiązków może pociągnąć za sobą problemy prawne w razie wypadku, w którym będą poszkodowani. 

Spowolnienie pracy i straty finansowe 

Brak regularnego serwisowania może też skutkować zgoła innymi konsekwencjami. Wszelkie przerwy wywołane zacięciem się bramy, niemożnością jej zamknięcia lub spowolnioną szybkością pracy mogą spowodować spore utrudnienia. Sytuacja taka potrafi zdezorganizować pracę całej hali. Stanie się tak zwłaszcza wtedy, kiedy brama stanowi wąskie gardło o dużym znaczeniu dla całego procesu logistycznego. Na stronie http://przemyslowebramy.pl/montaz-serwis/ można zapoznać się z interesującą ofertą serwisu i napraw zakładowych bram. Usługa tego typu musi być wykonana także w ramach przeglądu gwarancyjnego. 

Dodaj komentarz