Jak stworzyć funkcjonalną przestrzeń pracy w magazynie?

Magazyny obecnie pełnią jednocześnie wiele funkcji, ponieważ muszą zapewnić również sprawną obsługę odbiorców. Dotyczy to również takich pomieszczeń, gdzie prowadzone jest konfekcjonowanie zamówień zbiorczych. W tym wypadku należy zapewnić pracownikom warunki do wygodnego pakowania i ewentualnego montażu podzespołów. Przykładem takich mebli wielofunkcyjnych są wyroby oferowane przez Promag Łódź. Takie systemowe rozwiązania ułatwiają aranżację magazynu tak, aby był on ergonomiczny. Stoły konfekcyjne można dowolnie rozbudowywać i uzupełniać o dodatkowe akcesoria. Sam magazyn warto podzielić na strefy o różnych funkcjach. Pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do pomieszczeń socjalnych wyposażonych w szafy bhp i szafki pracownicze.

Meble do przechowywania towarów i materiałów

Przedmioty magazynowane w takich obiektach powinny być układane w określonym porządku. Regały powinny mieć możliwość regulacji i dostosowywania ich do wielkości opakowań i pojemników. Dzięki temu uzyskać można lepsze wykorzystanie istniejących powierzchni oraz szybsze czynności operacyjne związane z wyładunkiem dostaw. Jeżeli używane będą wózki widłowe, to ciągi komunikacyjne wyznaczone powinny być tak, aby zapewnić swobodę operowania takimi urządzeniami przez pracowników magazynu. Dokumentacja papierowa pracy magazyny i dokumentacja obrotu wyrobami przechowywana jest w szafach kartotekowych. Meble takie muszą być wykonane z metalu, aby były odporne na czynniki zewnętrzna i chroniły zawartość przed dostępem osób trzecich.

Dodaj komentarz