Co to są księgi rachunkowe i na czym polega ich prowadzenie?

Księgi rachunkowe to chronologiczne i systematyczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w historii przedsiębiorstwa na podstawie dowodów księgowych – znajdują się tam informacje o obrotach i saldach firmy, a także wykaz aktywów i pasywów. Wg polskiego prawa nie każda firma musi prowadzić księgi rachunkowe – zobowiązane są do tego spółki handlowe osobowe i kapitałowe oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, jeśli ich przychody za ubiegły rok osiągnęły w polskiej walucie po przeliczeniu 2 milionów euro lub więcej. Poza tym, obowiązek ten spoczywa również na podmiotach działających na zasadach prawa bankowego i szeregu innych jednostek, nie będących przedsiębiorstwami.

Księgi rachunkowe składają się z dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej (kont syntetycznych) oraz sald ksiąg pomocniczych (kont analitycznych) i zestawienia aktywów oraz pasywów firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na chronologicznym wpisywaniu do dziennika zdarzeń, odpowiadających przedstawionym dowodom księgowym. Zestawienia na kontach syntetycznych i analitycznych prowadzi się tzw. metodą podwójnego zapisu – dzięki temu można sprawdzić, czy sumy obrotów kont księgo głównej i ksiąg pomocniczych zgadzają się ze sobą i łatwiej znaleźć ewentualne błędy czy nieścisłości. Zestawienie aktywów i pasywów jest po prostu inwentaryzacją majątku firmy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma wiele zalet – pozwala na bieżąco monitorować finanse firmy i znajdować najkorzystniejsze w danym momencie rozwiązania. Z drugiej jednak strony, ustawa o rachunkowości stawia przedsiębiorcom bardzo wysokie wymagania, przepisy ciągle się zmieniają, a system pełnej księgowości jest bardzo skomplikowany i rozbudowany. W tej sytuacji z pomocą może przyjść profesjonalne biuro rachunkowe, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, które zajmie się księgowością firmy. Takie rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, dla których zatrudnienie księgowej na etacie stanowiłoby zbyt duże obciążenie.

Dodaj komentarz

5 × cztery =