Jak działają biura nieruchomości?

Biura nieruchomości to przedsiębiorstwa, które specjalizują się w obrocie, a więc w kupnie i sprzedaży wszelkich nieruchomości. Do nieruchomości tych zaliczyć można zarówno budynki mieszkalne, jak i te przeznaczone do innego użytku. Biuro nieruchomości jest swego rodzaju pośrednikiem we wszystkich transakcjach związanych z danym budynkiem i to ono podejmuje działania mające na celu ich sfinalizowanie. Jak jednak działają takie biura?

Postępowanie biura nieruchomości

Zgodnie z prawem zadaniem biura nieruchomości jest podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów nabycia, bądź też zbycia konkretnych praw do nieruchomości, a także umów najmu, czy też dzierżawy. Biuro na samym początku sporządza więc umowę z klientem, na mocy której ustalane są wszystkie szczegóły, to znaczy co biuro ma robić, co jest przedmiotem umowy, a także ewentualne dodatkowe zadania takie jak chociażby sporządzenie specjalistycznej ekspertyzy budowlanej. Następnie biuro wylicza dla siebie prowizję, czyli zysk jaki otrzyma z części kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, bądź kwotę o jaką powiększy ilość pieniędzy przeznaczonych na kupno danej nieruchomości. W umowie wskazuje również konkretnego pośrednika, czyli swojego pracownika, który będzie odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie. Bardzo ważny w tej kwestii jest numer jego licencji zawodowej, bez której nie może on wykonywać swojej pracy. Gdy umowa zostanie zakończona, a wszystkie jej warunki spełnione, wówczas zadanie biura zostaje zakończone.

Artykuł napisany we współpracy z biurem nieruchomości Extra.
Sprawdź ofertę biura już dziś: http://www.extra.pl/mieszkania-na-sprzeda%C5%BC-do-wynaj%C4%99cia.html.

Dodaj komentarz

dziesięć + dziewiętnaście =