Jak wystawia się faktury?

Faktura jest to najczęstszy dokument wykorzystywany jako zaświadczenie o dokonaniu danej transakcji. Wystawianie faktur może mieć formę papierową lub elektroniczną (sprawdź: “wystawianie faktury online”), o czym decydują dane, które są w niej zamieszczone. Faktury wystawia się w specjalnych programach do wystawiania faktur. Bardzo ważne jest to, że fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach, spośród których jedna wędruje do wykonawcy, a druga do nabywcy. Należy pamiętać o tym, że fakturę według przepisów trzeba wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano określoną usługę. Od tego obowiązku występują jednak wyjątki, jak np. w przypadku fakturowania usług budowlanych i budowlano-montażowych. Przy wystawianiu faktury nie wymagany jest podpis wystawiającego, a znaleźć muszą się na niej jedynie niezbędne dane. Do tych danych należą kolejno tytuł, numer kolejnej faktury, nazwa i dokładny adres swojej firmy. numer NIP, nazwa i dokładny adres kupującego. NIP kupującego w przypadku gdy jest to firma, data wystawienia faktury, data sprzedaży produktu lub usługi jeżeli jest inna niż data wystawienia faktury, nazwa towaru lub usługi której dotyczy dana faktura, jednostka miary oraz ilość towarów, cena jednostkowa netto, stawka podatku, wartość towarów netto czyli wartość jednostkowa pomnożona przez ilość towarów w przypadku ich większej ilości, kwota podatku do zapłacenia od całej faktury z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku VAT, a także wartość kwoty należnej ogółem.

Artykuł napisany we współpracy z internetowym biurem rachunkowym – Biuro 24h.

Dodaj komentarz

8 − sześć =