Oczyszczalnie drenażowe a biologiczne

Działanie oczyszczalni ścieków polega na procesach biologicznych, które rozkładają zanieczyszczenia obecne w ściekach na związki proste, które są nieszkodliwe dla środowiska. Oczyszczalnie zaprojektowane są w taki sposób, aby procesy rozkładu zachodziły z wysoką intensywnością. Wśród popularnych oczyszczalni wyróżnia się biologiczną i drenażową. Aby wybrać odpowiednią, należy rozważyć jej wady i zalety.

Wady i zalety oczyszczalni biologicznej i drenażowej

Oczyszczalnia biologiczna jest korzystny dla środowiska. Łatwość w obsłudze, niskie koszty eksploatacji i mała powierzchnia montażu to jej kolejne zalety. Oczyszczalnia daje również możliwość wykorzystania wypływającej z niej wody do nawadniania terenów przydomowych np. trawników. Oczyszczalnia biologiczna działa na zasadzie układu zamkniętego. Oznacza to, że całe ścieki są wyprowadzane poza układ dopiero po całkowitym oczyszczeniu. Jest to możliwe dzięki złożu aktywnemu, na którym następuje rozwój mikroorganizmów rozkładających zanieczyszczenia.

Oczyszczalnie drenażowe wymagają więcej miejsca ze względu na rozmieszczenie rur drenujących, a także niskiego poziomu wód gruntowych. Zaletami tej metody są prosta budowa i cena, jednak krótka żywotność drenażu i nieprzyjemne zapachy z osadnika gnilnego przemawiają za instalacją oczyszczalni biologicznej.

Obydwie metody oczyszczania gwarantują wysoką skuteczność neutralizacji ścieków. Wybór eko oczyszczalni to nie tylko inwestycja na wiele lat, ale również dbałość o środowisko naturalne.

Dodaj komentarz