Prawo cywilne – co warto o nim wiedzieć

Prawo to jeden z elementów państwa, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy obywatel. Prawo jest jednak pojęciem szerokim i zbyt ogólnym, gdyż wyróżnić możemy co najmniej kilka różnych rodzajów prawa, a wśród nich prawo cywilne, które jest jedną z podstawowych jego gałęzi. O prawie cywilnym mówi się dość często, lecz nie każdy wie czym tak naprawdę jest i co reguluje. Co zatem warto wiedzieć o prawie cywilnym?

Czym jest prawo cywilne

Prawo cywilne jako jedna z gałęzi prawa obejmuje zagadnienia związane ze stosunkami między podmiotami prywatnymi. Oznacza to mniej więcej tyle, że zapisy w nim zawarte regulują relacje prawne między autonomicznymi podmiotami. Doskonałym przykładem w tym przypadku może być zawarcie związku małżeńskiego między dwiema osobami. Prawo to obejmuje także to, jakie uprawnienia i obowiązki związane z różnorodnymi zdarzeniami mogą mieć osoby fizyczne i prawne, podczas wszelkiego rodzaju stosunków, umów i działań cywilnoprawnych. Reguluje tym samym podstawę działania służb mundurowych, zakres spadków i majątku, czy też przepisy materialne i proceduralne w przypadku załatwiania chociażby spornych spraw urzędowych i cywilnych. Prawo cywilne jest obecne tym samym niemal nieustannie w codziennym życiu każdej osoby i obejmuje wszystkie luki, które pominięte są mniej szczegółowym, lecz bardziej ogólnym zapisie prawa. Oczywiście osobą reprezentującą dany podmiot w sprawach związanych z postępowaniem wszczętym na podstawie prawa cywilnego, jest np. adwokat prawa cywilnego w Poznaniu, który jest z nim pełni zaznajomiony.

Dodaj komentarz

trzynaście + 14 =