Rodzaje badań radiograficznych

Jedną z najskuteczniejszych metod tzw. badań nieniszczących są badania radiograficzne. Ich istotą jest przede wszystkim prześwietlanie różnych wyrobów i konstrukcji budynków za pomocą wiązki promieniowania jonizującego (gamma) w celu wykrycia wszelkich nieciągłości w strukturze materiału. Narzędziem najczęściej wykorzystywanym w tym procesie jest lampa rentgenowska — w tym przypadku obraz powstaje najpierw na specjalnej błonie fotochemicznej (ewentualnie płytce cyfrowej), a następnie po obróbce pojawia się w postaci wyraźnego radiogramu. W ten sposób stosunkowo często weryfikuje się m.in. niezgodności spawalnicze.

Regularne badania techniczne to gwarancja bezpieczeństwa

Na podstawie przeprowadzonych badań radiograficznych dokonuje się oceny określonych wyrobów lub konstrukcji pod względem jakościowym. Znakomicie sprawdzają się zwłaszcza w trakcie kontroli złączy z tzw. spoinami czołowymi, ale poza tym z powodzeniem można je też stosować do kontroli spoin pachwinowych. W ten sposób wykrywa się np. braki przetopu, różnej wielkości pęcherze gazowe, wszelkie pęknięcia, wtrącenia natury niemetalicznej (np. żużle), przyklejenia brzegowe, a ponadto podtopienia lica oraz grani. Skuteczność omawianej formy weryfikacji jest znacznie wyższa niż np. badań wizualnych, choć zależy w dużej mierze od grubości danego elementu, rodzaju materiału użytego do jego stworzenia, typu niezgodności, a także geometrii obiektu. Należy zaznaczyć, że na podstawie otrzymanego radiogramu specjalista jest w stanie precyzyjnie ustalić zarówno rodzaj, jak i rozmiar czy orientację określonego wskazania. Najczęściej badania radiograficzne są przeprowadzane w trakcie inspekcji terenowych maszyn i urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i budynków mieszkalnych oraz przemysłowych (m.in. o konstrukcji szkieletowej). Oprócz tego nowoczesne techniki DR (tzw. radiografia cyfrowa) znajdują zastosowanie w laboratoriach i na halach produkcyjnych, a także w branży lotniczej i motoryzacyjnej.

 

Dodaj komentarz

dwanaście + pięć =