Gdzie umieszcza się naklejki ostrzegawcze?

Oznakowanie pojazdów według przepisów ADR

Regulacje prawne dotyczące przewozu niebezpiecznych towarów nakładają na firmy transportowe obowiązek odpowiedniego oznakowania pojazdów. W przypadku transportu kołowego stosuje się pomarańczowe tablice, znaki wskazujące na przewóz substancji wysokiego ryzyka oraz naklejki ADR.

Piktogramy ostrzegawcze umieszczane są m.in. na cysternach, kontenerach, samochodach ciężarowych, przewożących materiały promieniotwórcze, wybuchowe, zapalne i inne towary niebezpieczne. Pojazdy takie powinny być oznaczone zarówno z tyłu jak i z boku. Oznaczenia muszą być wyraźnie widoczne dla innych uczestników ruchu, dlatego charakteryzują się żywą kolorystyką i prostą ikonografią.

Niewątpliwie każdy kierowca bez trudu rozpoznaje żółtą, pomarańczową lub czerwoną nalepkę z płomieniem, czy piktogram z czaszką. Zaliczamy też do znaków ADR naklejkę drzewka, świadczącą o przewożeniu materiałów zagrażających środowisku, oraz wiele innych symboli, z którymi warto się zaznajomić. Dają one sygnał kierowcom, że powinni zwrócić szczególną ostrożność w pobliżu oznaczonych nimi pojazdów.

Inne znaki ostrzegawcze

Transport niebezpiecznych substancji to nie jedyny powód dla którego wyróżnia się pojazd. Podczas podróży prowadzącemu samochód zdarza się nieraz zatrzymać wzrok na naklejce nauka jazdy czy zielonym listku oznaczającym niedoświadczonego kierowcę. Także one mają za zadanie wzbudzić czujność uczestników ruchu, stanowiąc informację o potencjalnym zagrożeniu.

O tym, że za kierownicą należy zachować szczególną ostrożność nie trzeba przekonywać chyba nikogo, jednak ostrzegawcze naklejki niewątpliwie skłaniają prowadzących pojazdy do zdjęcia nogi z gazu i taki jest właśnie ich cel.

Dodaj komentarz

11 − jeden =